DOMOWA ZERÓWKA 8 MAJA

Temat dnia:  Polska leży w Europie.

1. „Co oznacza nazwa Europa?” – dzieci podają znaczenie słowa, swobodnie wypowiadają się na temat tego, co wiedzą o Europie.

2. „Europa, a w niej Polska”.

  Rodzic pokazuje dzieciom na mapie administracyjnej terytorium, które zajmuje Europa. Tłumaczy, że jest to kontynent, który obejmuje swoim terytorium wiele różnych państw, w tym Polskę. O tym, gdzie jest terytorium danego kraju, wiemy, gdyż każde państwo otoczone jest granicą (pokaz granic). Granice oddzielają kraje od siebie, tak jak płoty oddzielają poszczególne gospodarstwa domowe czy ogródki. Jeśli przekroczymy państwową granicę, znajdziemy  się na  terytorium innego państwa.Dzieci opowiadają, czy były za granicą oraz w jaki sposób podróżowały do innych krajów .Odczytywanie nazw państw z mapy.

3. „Symbole narodowe”.

Dzieci oglądają flagi różnych państw europejskich. Rodzic tłumaczy, że każdy kraj, tak jak Polska, ma swoje symbole narodowe, czyli flagę, hymn i godło. W każdym kraju ludzie mówią innym językiem.

Dzieci kończą zdania:

Francuzi mówią po……..

Niemcy mówią po…….

Rosjanie mówią po……..

Rodzic pokazuje  flagi różnych państw https://www.youtube.com/watch?v=NWpV5LYwP6s

 Zwraca uwagę na symbol orła. https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/dlaczego-flagi-maja-rozne-barwy

4. Unia Europejska. Rodzic wyjaśnia, że kraje Europy postanowiły się połączyć w Unię Europejską, aby sobie pomagać, wspólnie decydować o wielu ważnych rzeczach. Przywódcy państw chcą, żeby obywatele państw europejskich zbliżali się do siebie, żyli w zgodzie, współpracowali, żeby panował pokój. Unia Europejska  ma wspólnie wybrany przez wszystkie kraje członkowskie międzynarodowy parlament. Jego siedziba, czyli budynek,     w którym naradzają się członkowie UE, mieści się w Strasburgu (Francja), ale większość  obrad odbywa się w Brukseli (Belgia). Filmik Poznaj Unię Europejską

 Unia Europejska ma, jak każde państwo, swój hymn. Dzieci słuchają nagrania hymnu unii „Ody do radości”, fragmentuf inału XI Symfonii Ludwiga van Beethovena. https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY

 Rodzic pokazuje dzieciom flagę Unii Europejskiej, a dzieci opisują jej wygląd –    w szczególności  liczbę gwiazd i sposób ich ułożenia.

MATEMATYKA

 Długość i odległość – metoda zdaniowa.

Kształcenie umiejętności mierzenia długości – zabawa dydaktyczna.

 Rodzic zadaje dzieciom pytanie: Jak sprawdzić, która ściana jest dłuższa? Rodzic  mierzy krokami  dłuższą ścianę pokoju, dzieci głośno je liczą. Dziecko sprawdza wynik pomiaru, mierząc  ponownie salę krokami. Dzieci zwracają uwagę na rozbieżność w liczbie kroków rodzica i dziecka.  Zabawę można powtórzyć, dokonując pomiaru stopami. Rodzic  zwraca uwagę dzieci, że wynik pomiaru zależy od narzędzia pomiaru, którym został wykonany.

Następnie Rodzic proponuje mierzenie mebli w : w jaki sposób, czym zmierzyć długość stolika, wysokość szafki? Słucha propozycji dzieci, ewentualnie sam podaje propozycje, np. mierzenie za pomocą dłoni, kredki, palców, pasków papieru.

„Porównujemy paski” – zabawa dydaktyczna. (Wycinanka – „Paski do szeregowania    i mierzenia długości” nr 20)

 Dzieci wycinają paski z wycinanki. Każde dziecko ma przed sobą ułożoną poziomo kartkę  z bloku. Rodzic  prosi, aby ułożyły paski obok siebie od najdłuższego do najkrótszego, przykładając wszystkie do dolnego brzegu kartki. Po ułożeniu szeregu rosnącego dzieci porównują długość pasków, posługując  się pojęciami: „długi, dłuższy, najdłuższy, krótki, krótszy, najkrótszy, dłuższy od…, krótszy od…”.

Rodzic zadaje dzieciom pytania:

 Jakiego koloru pasek jest najdłuższy?

Który z pasków jest najkrótszy?

Które z pasków są dłuższe od paska brązowego?

Które z pasków są krótsze od paska czerwonego

Karty Pracy strona 8 i 9.

Miłego dnia