statut szkoły

STATUT SZKOŁY SP 85

ANEKS NR 1 DO STATUTU SP 85

ANEKS NR 2 DO STATUTU SP 85

ANEKS NR 3 DO STATUTU SP85