wiadomości ogólne

Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 to położona w centrum Wrocławia “podstawówka”, która słynie z długoletniej tradycji szermierczych klas sportowych. Nierozerwalnie związana z klubem sportowym Wrocławianie, od przeszło trzydziestu lat kształci i wychowuje uczniów w duchu tej szlachetnej dyscypliny olimpijskiej. Absolwenci oraz uczniowie to wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski, Europy i Świata, a także uczestnicy igrzysk olimpijskich.

Budynek szkoły nie jest duży co sprzyja kameralnej atmosferze i stwarza dobre warunki pracy uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników placówki. Nad prawidłowym rozwojem wychowanków, a także ich poziomem edukacji czuwa doświadczone grono pedagogiczne.

W SP85 każdy uczeń czuje się bezpiecznie, ma możliwość rozwoju swoich zainteresowań, a opuszczając mury szkoły posiada szereg przydatnych kompetencji.

Na patrona szkoły wybrano wybitnego Polaka, szermierza, olimpijczyka i naukowca w jednej osobie – profesora Mariana Suskiego. Uroczyste nadanie imienia placówce odbyło się w pięćdziesiątą rocznicę jej powstania.

Kalendarium Szkoły

1959 – położenie kamienia węgielnego pod budowę drugiej we Wrocławiu “tysiąclatki”.
1960 – otwarcie Szkoły – dyrektorem zostaje pan mgr Władysław Szlufik.
1967 – Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci, dyrektorem zostaje pan mgr Zbigniew Trojniak.
1969 – otwarcie biblioteki szkolnej.
1970 – na 10-lecie istnienia Szkoła otrzymuje sztandar.
1978 – powstają pierwsze klasy sportowe.
1981 – Szkoła otrzymuje status szkoły sportowej.
1982 – dyrektorem zostaje pan mgr Włodzimierz Kalitczuk.
1992 – powstaje pracownia komputerowa – opiekun pan mgr Roman Mor.
1995 – obchody XXXV-lecia Szkoły.
1997 – Szkołę dotyka powódź “tysiąclecia” niszcząc częściowo wyposażenie.
1999 – w wyniku reformy oświaty Szkoła pozostaje szkoła podstawową.
2000 – unowocześnienie sieci komputerowej z dostępem do Internetu.
VIII 2005 – na emeryturę przechodzi długoletni dyrektor szkoły, pan mgr Włodzimierz Kalitczuk, obowiązki dyrektora pełni do rozstrzygnięcia konkursu wicedyrektor, pan mgr Piotr Dziedzic, zaś wicedyrektora pan mgr Zenon Miller.
1 XI 2005 – dyrektorem zostaje pani Ewa Filipczak, zaś wicedyrektorem ponownie pan mgr Piotr Dziedzic.
31 VIII 2006 – na emeryturę odchodzi długoletni wicedyrektor, pan mgr Piotr Dziedzic
1 IX 2006 – na stanowisko wicedyrektora zostaje powołana pani mgr Teresa Żłobecka-Kręcidło.
2006/2007 – przebudowa boiska szkolnego – powstaje nowe ze sztuczną nawierzchnią.
IV-IX 2008 – remont elewacji Szkoły.
IV 2011 wybór patrona szkoły i nadanie imienia prof. Mariana Suskiego, podczas obchodów pięćdziesięciolecia SP85.

częściowe wykorzystanie opracowania p. Romana Mora