samorząd uczniowski

Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów, kształtowanie modelu ucznia aktywnego, wrażliwego na potrzeby innych w ramach wolontariatu oraz realizowanie zadań związanych z edukacją. Prowadzimy także Ligę Klas, w której biorą udział wszystkie zespoły klasowe angażując się w życie szkoły ( imprezy szkolne, święta państwowe, poszanowanie tradycji świątecznych oraz dbałość o estetyczny wygląd gabinetów lekcyjnych).

Uczniowie pod opieką wychowawców biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych zbierając makulaturę, plastikowe nakrętki, pokarm dla zwierząt ze schroniska, zabawki dla dzieci ze szpitala. Co roku uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza.

Bierzemy także udział w zadaniach wynikających z e szkolnych programów: „Promocji zdrowia”, „Programu ekologicznego”, „Bezpieczna Szkoła” oraz „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci” dzięki czemu nasi uczniowie poszerzyli zakres swojej wiedzy i mają okazję reprezentować szkołę w konkursach zewnętrznych.

Wszelkie działania są możliwe dzięki zaangażowaniu nie tylko uczniów, ale także wychowawców i rodziców. Wyniki przekazywane są na comiesięcznych apelach porządkowych oraz udostępnione na tablicy informacyjnej samorządu.

Zdrowa rywalizacja niewątpliwie przynosi sporo radości oraz podnosi jakość pracy szkoły. Wszystkie klasy otrzymują nagrody rzeczowe, a zwycięzcy maja zafundowane wyjście na lody. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego dla klas I-III jest p. Teresa Nawrot, a w klasach IV-VII p. Beata Mazur.