hymn szkoły

Od pierwszej klasy do ostatniej,
Zbratani wspólnym celem,
tworzymy razem swoją przyszłość,
zdążając w życie śmielej.
Każdego dnia o parę kroków,
zbliżamy się do świata,
tajemnic przecież tyle wokół,
w człowieku, w ziemi, w kwiatach.

Cześć nasza szkoło cześć,
tu dla nas drugi dom,
dla Ciebie nasza pieśń,
ufamy w dobroć Twą.
Niechaj codzienny trud,
mądrością krzepi nas,
sięgniemy wyżej gwiazd
i prześcigniemy czas.