Procedury przebywania dzieci na świeżym powietrzu

Procedury przebywania dzieci na świeżym powietrzu.

 

  1. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
  2. Nie należy organizować wyjść poza teren szkoły.
  3. Sprzęt na boisku szkolnym, z którego nie  wolno korzystać będzie
  4. Używany sprzęt do zabaw na powietrzu będzie czyszczony z użyciem detergentu po każdorazowym użyciu.
  5. Wyłącza się czasowo z użycia plac zabaw. Szkoła nie ma możliwości organizacyjno- finansowych przeprowadzania codziennego profesjonalnego odkażania.
  6. Po przyjściu z pobytu na powietrzu nauczyciel nadzoruje prawidłowe mycie rąk.