Procedury szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Procedury szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

 

1.Rodzice/ opiekunowie prawni  przyprowadzając dziecko do oddziału przedszkolnego oprócz obowiązku wypełnienia dokumentów wynikających z w/w procedur obligatoryjnie podają do wiadomości nauczyciela oddziału przedszkolnego aktualne, dostępne  numery telefonów do szybkiego kontaktu.

  1. Podane numery telefonów przez rodziców/ opiekunów prawnych muszą być zawsze aktywne.
  2. Każda zmiana numeru telefonu rodzica/ opiekuna prawnego powinna być niezwłocznie zgłoszona wychowawcy.
  3. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru  telefonu ze szkoły.