kiedy do logopedy?

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

Z dzieckiem 2 – letnim

 • gdy wymawia tylko pojedyncze dźwięki zamiast wyrazów, zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym dziecko nie gaworzyło lub gaworzenie było mało nasilone
 • gdy wymawia dźwięki w taki sposób, że jego wypowiedź jest całkowicie niezrozumiała dla osoby obcej

Z dzieckiem 3 – letnim

 • gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek t, d, n, l, ś, ź, ć, dź

Z dzieckiem 4 – letnim

 • gdy zamiast głoski f, w wymawia p, b, h np. fotel → potel lub hotel, żyrafa → żyrapa lub żyraha, wałek → bałek
 • gdy zamiast k, g wymawia t, d np. kotek → totet, mąka → mąta, góra → dóra, kogut → kodut
 • gdy zamiast s, z, c, dz wymawia ś, ź, ć, dź np. samochód → śamochód, zamek → źamek, cukierek → cukierek
 • gdy zamiast r wymawia j np. rakieta → jakieta, krowa → kjowa, drabina → djabina
 • gdy zamiast c, dz wymawia s, z np. cebula → sebula, słońce → słońse, dzwonek → zwonek, pędzel → pęzel
 • gdy ubezdźwięcznia głoski dźwięczne, np. zamiast b wymawia p, zamiast w wymawia f itd. np. boli → poli, woda → fota, zegar → sekar, dzwoni → cfoni
 • gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek (tak jak u 3 – latka) + s, z, c, dz

Z dzieckiem 5/6 – letnim

 • gdy zamiast głosek sz, rz, cz, dż wymawia s, z, c, dz np. szafa → safa, żaba → zaba, czołg → cołg, dżem → dzem
 • gdy zamiast r wymawia l lub ł np. ryba → lyba lub łyba, torba → tolba lub tołba
 • gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek ( tak jak u 4 – latka) + sz, rz, cz, dż
  przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy