Procedury przebywania dzieci na świeżym powietrzu.

  1. Zakazuje  się wyjść  dzieci z oddziału przedszkolnego  na zewnątrz poza teren szkoły, np. na spacer do parku.
  2. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie szkoły- boisko i tereny przyległe.
  3. Podczas pobytu na powietrzu nauczyciel i woźna oddziałowa zwracają uwagę na zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy dziećmi i personelem.
  4. Używany sprzęt do zabaw na powietrzu będzie czyszczony z użyciem detergentu po każdorazowym użyciu.
  5. Wyłącza się czasowo z użycia plac zabaw. Szkoła nie ma możliwości organizacyjno- finansowych przeprowadzania codziennego profesjonalnego odkażania.
  6. Po przyjściu z pobytu na powietrzu nauczyciel nadzoruje prawidłowe  mycie rąk.