Rzecznik Praw Ucznia

RZECZNIK PRAW UCZNIA

rok szkolny 2016/2017

psycholog Katarzyna Nowicka

dyżur:

środa 12:25 – 12:40

piątek 12:25 – 12:40

gabinet 34

Kim jest rzecznik praw ucznia?

Rzecznik praw ucznia wybierany jest przez uczniów Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85. Pełni swoją funkcję przez rok szkolny. Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w szkole. Do niego można się zwrócić ze wszystkimi skargami, zażaleniami, problemami – on jest właśnie po to, aby  wysłuchać i pomóc w trudnej sytuacji.

Jakie są zadania rzecznika praw ucznia?

 • Upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole. Przeprowadza akcje informacyjne, spotkania, zajęcia na temat praw ucznia i ich przestrzegania. Dba o to, aby każdy uczeń wiedział, co może zrobić w przypadku łamania jego praw i gdzie może szukać pomocy.  Popularyzuje prawa uczniów również wśród nauczycieli.
 • Dbanie o przestrzeganie praw ucznia. Bacznie przygląda się temu, co się dzieje w szkole, jak traktowani są uczniowie. Czuwa nad tym, aby nie dochodziło do sytuacji łamania praw ucznia.
 • Proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie. Jeśli rzecznik zauważy, że w szkole często występują niepokojące sytuacje, w których może dojść do łamania praw ucznia, może zaproponować nowe punkty statutu wzmacniające pozycję uczniów. Sugeruje potrzebne jego zdaniem zapisy, które precyzyjne opisują prawa uczniów.
 • Rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między uczniami a nauczycielami. Jeżeli przytrafi Wam się nieporozumienie z kolegą albo pracownikiem szkoły, możecie poprosić o pomoc rzecznika. On zajmuje się mediowaniem między skłóconymi osobami, wpływa na łagodne rozwiązanie konfliktu. Obecność dodatkowej, pośredniczącej osoby sprawia, że jesteście traktowani poważnie.
 • Reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw. Jeżeli rzecznik stwierdzi po rozmowie z uczniem, że został on rzeczywiście niewłaściwie potraktowany,  jego zadaniem jest stanięcie w obronie ucznia. W jego imieniu upomina się o rozwiązanie sprawy zgodnie z prawami ucznia i zasadami rozwiązywania konfliktów. Cały czas czuwa nad powierzoną sprawą: przedstawia ją dyrekcji oraz radzie pedagogicznej.

Z  jakim problemem możesz zgłosić się do rzecznika praw ucznia?

 • w każdej problematycznej sprawie możesz się do  niego zwrócić,
 • udostępni Ci regulaminy szkolne, wyjaśni ich sens,
 • wyjaśni, jakie masz prawa ucznia, jak zrozumieć ich zapis,
 • może być mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych,
 • wystąpi w interesie indywidualnym jak i grupowym,
 • można zgłosić mu sytuacje szkolne i pozaszkolne,
 • nie robi niczego, czego Ty nie zaakceptujesz,
 • zachowuje dyskrecję i takt.

opracowane na podstawie: www.szkolasamorzadu.pl