DOMOWA ZERÓWKA 17 KWIETNIA

Temat dnia: Idziemy do zoo.

realizacja podstawy programowej

1.Przypomnienie piosenki Idziemy do zoo.       

2. Zagadki słuchowe, odgłosy dzikich zwierząt                                        

3. Budowanie z klocków dowolnie wybranego zwierzęcia.

4. Oglądanie programu z wrocławskiego zoo .      ŚRODA, PIĄTEK O GODZINIE 12:00

 Facebook  #domoweZOO. To cykl spotkań edukacyjnych, które odbywać się będą na żywo na profilu @wroclawskiezoo, których celem jest zainteresować zwierzętami odbiorców, głównie dzieci.

5. Nauka na pamięć wybranego  wiersza Jana Brzechwy z cyklu „Zoo”.

6. matzoo- dodawanie w zakresie 10.   https://www.matzoo.pl/zerowka/51 Miłej pracy, Ewa Sadowska