DOMOWA ZERÓWKA 17 CZERWCA

Temat dnia: Echo niesie się po lesie- cz.2

1.Wiersz Wiery Badalskiej „Ile głosów w lesie”.

Ile głosów w lesie

Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę,

tysiąc głosów możesz słyszeć:

śpiewa wilga, komar bzyka,

świerszczykowa gra muzyka,

strumień nuci swą piosenkę,

złota pszczoła leci z brzękiem,

szumią drzewa, dzięcioł stuka,

kukułeczka w gąszczu kuka.

Bąk kosmaty huczy basem,

mała żabka skrzeknie czasem.

Stuk! O ziemię szyszka stuknie,

trzaśnie głośno gałąź sucha…

Tysiąc głosów w lesie słyszy,

kto uważnie umie słuchać.

Przy powtórnym czytaniu wiersza dzieci naśladują usłyszane dźwięki.

 

Dlaczego trzeba chronić lasy? – kształtowanie postawy poszanowania środowiska przyrodniczego. – Rozmowa z dziećmi na temat korzyści, jakie daje nam las. Przykładowe pytania:

Czy lubicie chodzić do lasu?

– Z kim i po co chodzicie do lasu?

– Co można robić w lesie?

– Jak należy zachowywać się w lesie?

– Jak wyglądałby świat, gdyby nie było lasów?

– Czy wiecie, dlaczego powinniśmy chronić lasy?

– W jaki sposób możemy chronić lasy?

  1. Prezentacja wiersza Włodzimierza Ścisłowskiego „Wycieczka”.

Wycieczka

Był las, proszę was

 i do tego lasu                                                 zaczął wiewiórkę gonić.

dla zabicia czasu                                       -Szósty tak się rozgniewał,

przyszło młodzieńców                             że tłukł butelki o drzewa.

dziewięciu.                                             Siódmy w zabawy szczycie,

Pierwszy wyrzeźbił nożem                     podpalleśne poszycie.

swoje nazwisko w korze.                       Wreszcie dwaj pozostali

Drugi- gdy tylko przybył,                            gałęzie łamali.

skopał niewinne grzyby.                                    A las,

Trzeci wesołość wzniecił,                          proszę was,

bo porozrzucał śmieci.                         westchnął sobie żałośnie.

Czwarty -wrzeszczał jak goryl,                   Ja wyrosłem pięknie!

echo gra do tej pory.                              Ale co z nich wyrośnie?

Piąty z wiatrówką w dłoni

Rozmowa na temat zachowania bohaterów wiersza.

  1. Gra planszowa dla 2 osób, do wyboru– Architekci lub Mistrz czytania. Gry znajdują się w Wycinance.

4.Wycinanka – Bajkowy ogród- komponowanie ogrodu z dostępnych elementów