Letnie zgrupowania dla szermierzy.

Planujemy w tym roku dwa letnie zgrupowania dla dzieci:

BOLESŁAWÓW 24.06-03.07.2018 (10 dni)

POLANICA ZDRÓJ 22-28.08.2018 (7 dni)

Wszystkie informacje oraz karty uczestnika trener P.Stasiewicz przekaże zainteresowanych osobom do 10 czerwca.

trenerzy szermierki