40-LECIE KLAS SPORTOWYCH ORAZ PASOWANIE NA SZERMIERZA – 5 CZERWCA 2018 godz. 10.30

DYREKCJA SZKOŁY, GRONO PEDAGOGICZNE I UCZNIOWIE SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ  ABSOLWENTÓW NASZEJ SZKOŁY I RODZICÓW NA JUBILEUSZ  40-LECIA KLAS SPORTOWYCH ORAZ PASOWANIE UCZNIÓW KLASY 4a NA SZERMIERZY.

UROCZYSTOŚĆ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 CZERWCA 2018 (WTOREK) o godz. 10.30 w SP Nr 85.