Półkolonie ZIMOWE 2023 – BRAK MIEJSC

BRAK MIEJSC

„ ZIMA 2023 W SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 85 „

Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 im. prof. M. Suskiego we Wrocławiu zaprasza serdecznie wszystkich chętnych uczniów klas I – VI na wspólne spędzenie ferii zimowych:


Zapewniamy :

– codzienną opiekę nauczycieli z wrocławskich szkół  w godz. 8.00- 16.00;

– jedna grupa zbiorcza w godzinach o 7.00-8.00 i 16.00-17.00

– wyżywienie przygotowane w szkolnej stołówce : II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek ( jogurt, niskokaloryczne słodycze),

– bogatą ofertę zajęć i zabaw prowadzonych  przez nauczycieli – opiekunów , instruktorów;

– realizację najważniejszej idei naszych półkolonii czyli aktywnego zimowego wypoczynku;

– zwiedzanie, zabawy i pobyt na powietrzu, korzystanie z miejskich (  i nie tylko atrakcji);

 – współpracę  z wieloma wrocławskimi instytucjami np. Wrocławskim Aquaparkiem, Halą Stulecia, Multikinem  w Pasażu Grunwaldzkim, ZOO , Strażą Miejską, Policją Wrocław Rakowiec, Miejskim Domem kultury  przy ul. Kołłątaja ;  

– dobrą , bezpieczną atmosferę, łączącą  dzieci z różnych szkół Wrocławia.


Ramowy plan dnia:

7.00- 8.00 – grupa zbiorcza  w świetlicy szkolnej, opieka nauczyciela wychowawcy

8.00- 9.00- gry i zabawy integracyjne, zajęcia  zgodne z zainteresowaniami dzieci

9.00- 9.30 II śniadanie

9.30- 13.30- 14.00 – wyjścia, wyjazdy, zajęcia tematyczne;

13.30- 14.30 obiad podwieczorek

14.30- 17.00 – zajęcia sportowe, gry  zespołowe, zajęcia tematyczne


 I turnus- 5 dni
13.02.- 17.02.2023 r.

Opłata za turnus wynosi 200 zł. / dopłata do programu półkolonii i wyżywienie (II śniadanie ,obiad , podwieczorek)/  wpłacana na konto, którego numer  otrzymacie Państwo, po osobistym złożeniu wypełnionego wniosku w szkole.

Wpłaty należy dokonać   w terminie  do 7 dni od dnia złożenia wniosku w szkole.   Brak wpłaty w terminie powoduje skreślenie  z listy uczestników półkolonii.


Przyjmowanie wniosków –od 16.01 2023 r. ,
w godzinach od 8.00- do 16.00.

Odpisy należy zgłaszać do godziny 9.00 E-mailowo na adres :

Sekretariat.sp085@wroclawskaedukacja.pl

(prosimy wypełnić kartę zapisu)

karty do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej szkoły;

(www.sp85.wroc.pl ) w zakładce PÓŁKOLONIE lub na portierni szkoły.


WYMAGANE DOKUMENTY: