AKCJA STRAJKOWA

Rozpoczęcie Akcji Strajkowej

Zamieszczone: 8 kwietnia 2019

Z ostatniej chwili: AKCJA   STRAJKOWA

Szanowni Państwo ,

Rodzice Uczniów i Wychowanków Naszej Szkoły!

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się do odwołania akcja protestacyjna pracowników Naszej Szkoły. Nie jestem w stanie przewidzieć ilu pracowników weźmie udział w proteście, a ilu będzie chciało podjąć pracę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tylko dyrektor szkoły nie może wziąć udziału w strajku. W związku z tym, iż wstępnie wyraziło swoje poparcie dla działań protestacyjnych ponad 87 % załogi SP85, w dniu 08.04.19r. przystąpiło do pracy pięcioro nauczycieli. To uniemożliwia mi skuteczne wywiązanie się z ustawowych obowiązków realizacji zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. Ponownie zwracam się więc do Państwa z uprzejmą prośbą, licząc na zrozumienie tej patowej sytuacji,  o nieprzysyłanie w miarę możliwości dzieci do szkoły i zapewnienie im opieki we własnym zakresie.

 

W nawiązaniu do informacji przekazanej uczniom klas ósmych sprawie egzaminów, jako osoba odpowiedzialna za organizację i przebieg egzaminów w szkole, dołożę wszelkich starań, aby ich przeprowadzenie było możliwe w naszej szkole.

 

O dalszym, niemożliwym do przewidzenia w dniu dzisiejszym , przebiegu zdarzeń będę Państwa informowała na bieżąco.

Dyrektor SP 85

Ewa Filipczak