INFORMACJA O STRAJKU SZKOLNYM

Szanowni Rodzice

Wobec przedłużających się negocjacji pomiędzy Stroną Rządową a Stroną Społeczną w sprawie postulatów strajkowych nauczycieli,  jestem zmuszona Państwa poinformować, że od 8 kwietnia 2019 r. (do odwołania) nasi nauczyciele przystępują  do planowanego ogólnopolskiego strajku protestacyjnego. Szkoła nie zostanie zamknięta – dyżur będą pełnić : dyrektor i wicedyrektor. Jednakże ze względów organizacyjnych ( nie będę mogła zapewnić żadnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych).

Wobec ustawowego obowiązku zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa dzieciom, zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie im opieki  w miarę możliwości we własnym zakresie. Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu możliwość do skorzystania z zasiłku opiekuńczego w razie sytuacji kryzysowej.

O dalszym, niemożliwym do przewidzenia w dniu dzisiejszym , przebiegu zdarzeń będę Państwa informowała na bieżąco.

Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość w tych trudnych chwilach i śledzenie informacji w mediach.

Z wyrazami szacunku

Ewa Filipczak

Dyrektor Szkoły