INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019

Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie

Informuję, iż egzaminy ósmoklasisty odbędą się w wyznaczonych terminach:

  1. 04.2019 – egzamin z języka polskiego

16.04.2019 – egzamin z matematyki

17.04.2019- egzamin z języka angielskiego.

-godz. 8.30 Uczniowie  przychodzą  do szkoły w strojach galowych, przynoszą  2 długopisy z czarnym tuszem, atramentem , linijkę ( na matematykę), legitymację szkolną .  Wodę mineralną dla uczniów zapewni szkoła. Telefony komórkowe uczniowie przed wejściem na salę egzaminacyjną pozostawiają w szafkach szkolnych.  Posiadanie telefonu podczas egzaminu może stać się powodem jego unieważnienia.

-godz. 8.35- 8.40 – uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych salach   zgodnie

z wylosowanym numerem .

 

-godz. 8.40- 8.50 otwarcie  i przekazanie pakietów egzaminacyjnych  do sal lekcyjnych  w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących  i przedstawicieli uczniów .

 

-godz. 8.50- 9.00 –czynności organizacyjne ( przypomnienie  uczniom informacji dotyczących organizacji egzaminu).

 

– godz. 9.00 Rozpoczęcie egzaminu.

 

Czas trwania egzaminów:

  1. 04.2019 – egzamin z języka polskiego:

–  120 minut – sale 32, 31, 30

– 180 minut  sala 35

  1. 04.2019 – egzamin z matematyki:

–  100  minut – sale 32, 31, 30

-150  minut  sala 35

  1. 04.2019 – egzamin z języka angielskiego:

– 90   minut – sale 32, 31, 30

-135  minut  sala 35.

Listy uczniów  kl. VIII a, VIII b  będą wywieszone na drzwiach sal egzaminacyjnych.

Obecność uczniów na egzaminach  jest obowiązkowa. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej .

 

Ewa Filipczak

Dyrektor  Szkoły