Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty

30. X. 2015r. (piątek) uczniowie klas VI piszą pierwszy Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty.

W tym dniu uczniowie przychodzą na godzinę 8.00 w strojach galowych.

Sprawdzian odbędzie się na 4 pierwszych godzinach lekcyjnych.

Po sprawdzianie lekcje odbywają się wg planu.