Oferta na najem pomieszczenia

Zapraszamy do złożenia oferty na najem pomieszczenia przy ul.  Traugutta 37  we Wrocławiu.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie z niezależnym wejściem  położone  w budynku Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85.

Powierzchnia użytkowa lokalu –  17,40 m²

Proponowany minimalny czynsz miesięczny  – 1122  zł.

Możliwa data rozpoczęcia najmu – 15  stycznia  2024 r.

Umowa na czas określony – do 31.12.2024 r.

 Zainteresowani proszeni są o złożenie  wniosku  zawierającego  następujące informacje:

-podstawowe informacje o Oferencie: nazwa ( firma) adres, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta, informacja o tym, od jak dawna Oferent prowadzi działalność,

–  charakter  wykorzystywania wynajmowanego  pomieszczenia,

– inne informacje, które zdaniem Oferenta są istotne celem zaprezentowania się jako potencjalnego rzetelnego Najemcy.

Termin składania ofert do  12 stycznia 2024r.  w  sekretariacie  szkoły  godz. 8.00- 16.00.

Dyrektor Szkoły skontaktuje się z wybranym oferentem.