DOMOWA ZERÓWKA 9 CZERWCA

Temat: Troszczymy się o nasze środowisko.

1.Ziemia- nasza planeta– https://panimonia.pl/2020/04/20/dzien-ziemi-prezentacja-karty-pracy-i-inspiracje/

2.Jak zachowywać się na wycieczce, omówienie zasad zachowania w oparciu o film LEŚNA WYCIECZKA https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI

3.Omawianie ilustracji, formułowanie przez dzieci wypowiedzi na temat: „Kiedy Ada zachowuje się właściwie, a kiedy niszczy przyrodę”. (K. s. 138–139)

4.Dzieci formułują wypowiedzi na temat: „O co powinniśmy dbać, aby być przyjacielem przyrody i chronić ją”. (Karty Pracy 4 s. 58 ).

5.Układ Słoneczny – nazywanie planet. (K.P. 4 s. 59)

UWAGA RODZICE!!

ZASTANAWIAMY SIĘ W JAKI SPOSÓB ZAKOŃCZYĆ NAUKĘ? ZDALNIE CZY W REALU? PROSZĘ O KONTAKT W SPRAWIE CZY CHCECIE PAŃSTWO, ABY DZIECKO ODEBRAŁO DYPLOM W SZKOLE? KONTAKT DO MNIE LUB PANI ASI. NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE JUŻ NAS POINFORMOWAŁY NA GRUPIE.

POZDRAWIAM