DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na podstawie §5 ust. 2 pkt.1 lit b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1603 ze zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. M. Suskiego we Wrocławiu ustala następujące dni:

• 12 czerwca 2020 r.
• 16, 17,18 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

 

Jednocześnie przypominamy, że dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych tj, 12, 16, 17, i 18 czerwca 2020 nie odbywa się kształcenie na odległość.