ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY !!

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy odebrać 31 lipca 2020r. w sekretariacie szkoły w godzinach 9:00-15:00.