OBIADY MARZEC 2023r. 161 zł

Obiady marzec 2023r. 23 dni x 7 = 161zł.

Jeżeli były zgłoszone odpisy, proszę o kontakt w celu ustalenia kwoty.

Zasady korzystania z usług stołówki:

Wpłata za obiady dokonywana jest do 10 dnia miesiąca, w którym będą spożywane posiłki na konto 61 1020 5226 0000 6002 0416 1832, po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty.

Każdą nieobecność dziecka na obiedzie (choroba, wycieczka, wcześniejsze wyjście ucznia    z zajęć itp.) należy zgłosić do godz. 9.00 rano danego dnia:

-pisemnie – e-mailowo (jrocho2105@wroclawskaedukacja.pl),

Odliczenie kwoty nastąpi z odpłatności w następnym miesiącu;

Niezgłoszona nieobecność dziecka na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu fakt ten należy zgłosić w sekretariacie szkoły lub e-mailowo.

Brak wpłat do 10 każdego miesiąca powoduje wstrzymanie wydawania obiadu.