RADA RODZICÓW

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 dokonujemy na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 85

50 1090 2398 0000 0001 1426 6331

wpłaty indywidualne -(podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

lub zbiorczo (wpisując klasę).

Stawka ustalona przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:

60 zł.- jedno dziecko w szkole

50 zł.-dwoje dzieci w szkole

40 zł.-troje i więcej dzieci w szkole.