Klasy I w roku szkolnym 2021/22 SPOTKANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI.

Dnia 31  sierpnia 2021 r. o godz. 17.00  odbędzie się spotkanie Rodziców z Wychowawcami .

W czasie spotkania zostaną  Państwo  zapoznani z  najważniejszymi  kwestiami organizacyjnymi , dotyczącymi początku nauki  dzieci  w Szkole.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych i przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.

 Listy uczniów klas pierwszych zostaną zamieszczone   dniu 31.08.2021  na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja oraz na tablicy informacyjnej w  korytarzu szkoły.

 Na spotkanie zapraszamy wyłącznie 1 rodzica / opiekuna prawnego .  Prosimy, aby nie przyprowadzać dzieci.

W sytuacji wprowadzenia ewentualnych nowych  obostrzeń  przez MEiN, GIS, MZ  związanych z pandemią  i zmianach  organizacyjnych z tym związanych poinformujemy na stronie internetowej szkoły.

 Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Ewa Filipczak