DOMOWA ZERÓWKA 6 MAJA

Temat dnia: Królewski Kraków

Zabytkowy Kraków – legenda.

1. „Czy to Kraków?” – prezentacja wiersza.

Rozmowa na temat zabytków na podstawie wiersza. (Książka s. 124–125)

2. „Zabytki Krakowa”.

Rodzic  prezentuje i omawia zdjęcia zabytków Krakowa oraz krótko opowiada ich historię, np.: Kraków to piękne, zabytkowe miasto, pełne wspaniałych, starych kamieniczek i kościołów. Położone jest nad Wisłą. Na wzgórzu stoi wielki zamek Wawel, w którym dawno, dawno temu mieszkali polscy królowie. Z miastem tym związane są różne legendy, np. o smoku wawelskim i szewczyku Skubie, o hejnale mariackim i lajkoniku.

3. Hejnał z wieży”.

Prezentacja hejnału granego z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie. https://www.youtube.com/watch?v=i6R_v0ZCg4M

4. Słuchanie legendy „O smoku wawelskim i szewcu Skubie”. https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8

Omówienie stopnia zrozumienia legendy poprzez zadawanie pytań.

5. Wykonanie ilustracji smoka według rysunkowej instrukcji. (Karty Pracy s. 33)

6.Krakowiaczek ci ja” – nauka piosenki  https://www.youtube.com/watch?v=nOW3uGG61yo

7. „Krakowiak” – taniec ludowy.    https://www.youtube.com/watch?v=lGUkCV6-fts

Nauczyciel opowiada dzieciom, że w Krakowie i okolicach tańczy się taniec o nazwie krakowiak, który

jest dość szybki, bardzo skoczny i wesoły. Tancerze mają piękne, kolorowe stroje.

Strój krakowski– opis stroju, ubieranka, puzzle, gra memo, wykreślanka https://polalech.pl/krakowski.htm

Ćwiczenia grafomotoryczne- Karty Pracy s. 68

Miłej zabawy