DOMOWA ZERÓWKA 5 CZERWCA

Temat dnia: Ulubione zajęcia dzieci.

1.Wprowadzenie do tematu zajęć wierszem Danuty Gellner „Dzieci”.

Dzieci

Wszystkie dzieci

na całym świecie

są takie same

lubią skakać na jednej nodze

i lubią zanudzać mamę.

Wszystkie dzieci

na całym świecie

śpiewają wesołe piosenki

i byle kamyk,

i byle szkiełko

biorą jak skarb do ręki.

Podobno dzieci

na całym świecie

bywają niegrzeczne czasem,

lecz to nie u nas,

nie w naszym mieście

to gdzieś za górą, za lasem…

2.„Kapela dziecięca” – opis obrazu Tadeusza Makowskiego. (K.P. 4 s. 57 z. 1)

3.Czytanie ze zrozumieniem, tworzenie wyrazów z połączenia sylab. (K.P. 4 s. 57 z. 2)

4.Gra „Budowanie wież” – utrwalanie pojęcia liczby naturalnej w aspekcie głównym.

Dziecko wypycha kartoniki z Wycinanki. Zabawa odbywa się w parach. Dzieci losują kartoniki i zgodnie                         z wylosowanym kolorem dodają albo odejmują, podczas dokładania lub zabierania klocków. (Wycinanka. – „Budowanie wież” nr 22)

5.Układanie działań odejmowania do zadań tekstowych (Wycinanka – „ Cyfry i znaki” nr 25)

Każde dziecko ma po 10 fasolek lub innych drobnych elementów – klocki, koraliki itp.

Zadanie I

Kupiłam w sklepie 10 jajek . Ułóżcie tyle samo fasolek.

Wracając do domu, potłukły się trzy jajka . Zabierzcie tyle samo fasolek.

– Ile jajek zostało? (dzieci podają wynik). Teraz zapiszę to zadanie za pomocą liczb i znaków:    10 – 3 = 7.

Ułóżcie działanie pod fasolkami.

 

Zadanie II

Kupiłam siedem jabłek. Ułóżcie tyle samo fasolek.

Dwa jabłka zjadłam. Ile fasolek trzeba zabrać?  Ile jabłek pozostało?

Spróbujcie teraz ułożyć działanie.

Pozostawiamy dzieciom czas na ułożenie działania.

Podobnych przykładów należy zaprezentować kilka, dziecko może także samodzielnie układać treść zadań.

Pozdrawiam