DOMOWA ZERÓWKA 29 MAJA

Temat dnia: Mamy świata.

1.Mamy są na całym świecie – wiersz.

2.Słuchanie wiersza Bogdana Ostromęckiego „Słowo”.

Słowo

W różnych krajach żyjemy na świecie,

wiele lądów nas dzieli, mórz wiele,

gór fiolety i dolin zieleń.

I choć każdy mówi swą mową,

ale przecież jest jedno słowo,

które wszystkie połączy dzieci.

A każdy pojmie słowo to sam

i domyśli się, co ono znaczy,

choć w każdym kraju zabrzmi inaczej.

Gdy ktoś powie w Warszawie: „mama”,

w Moskwie mu odpowiedzą: „mamasza”,

a w Paryżu szepną: „maman”.

I czy „mandre” Włoch mały powie,

czy też Niemiec odezwie się „Mutti”,

zabrzmią słowa jak dwie bliskie nuty.

W Afryce, Azji, Europie,

każda dziewczynka i chłopiec

swoją mamę dojrzą w tym słowie.

W różnych krajach żyjemy na świecie,

ale tak jak to słowo znajome,

nasza przyjaźń połączy nam dłonie.

Każdy mówi swą własną mową,

ale każdy rozumie to słowo

pierwsze słowo u wszystkich dzieci.

2. „Mamy i dzieci z różnych stron świata”. (K. s. 134–135)

Rozmowa  z dziećmi na temat wiersza i zdjęć mam w książce.  Nauczyciel zwraca uwagę na to,  że każda mama kocha swoje dziecko i opiekuje się nim najlepiej, jak potrafi, bez względu na kolor skóry, ubiór  i w jakim klimacie żyją.

Informacje 

Afryka to ogromny kontynent, znacznie większy niż Europa, w której mieszkamy. Żyje tam bardzo wiele różnych narodów i plemion, porozumiewających się przeróżnymi językami i narzeczami. W wielu krajach na północy Afryki mówi się po arabsku, na południu zaś dominują języki z grupy khoisan, czyli języki mlaszczące. Wiele słów w tych językach wymawia się, mlaszcząc językiem o podniebienie.

Stroje mieszkańców Afryki również są bardzo zróżnicowane. Cść z nich nosi się po europejsku, część po arabsku, część pozostaje przy tradycyjnych strojach z danego obszaru i nosi ciekawe ozdoby naszyjniki, bransolety czy kolczyki. W niektórych częściach Afryki można też spotkać fryzury, które nam, Europejczykom, mogą wydać się bardzo dziwne. Tradycyjne domy części mieszkańców Afryki zupełnie nie przypominają naszych domów. Niektórzy budują je z liści albo zawieszają na drzewach. Często wiąże się to z warunkami, w jakich mieszkają, ale czasem też z niedostatkiem, biedą. Bieda powoduje też inne zjawisko rozpowszechnione w wielu rejonach kontynentu afrykańskiego, czyli głód. Na wielu obszarach mieszkańcy Afryki nie mogą najeść się do syta, często chorują z powodu braku wartościowego pożywienia, do jakiego my, Europejczycy, mamy łatwy dostęp. Bywa to powiązane również z brakiem wody. Mieszkańcy tych obszarów, na których brakuje wody czy jedzenia, bardzo cenią każdą kroplę wody i każdy okruch chleba czy ziarnko ryżu. Siedzą, że od nich zależy ich przeżycie. Szacunek dla pożywienia i wody to coś, czego możemy się od nich nauczyć. Warto też uczyć się dzielenia się z potrzebującymi tym, czego sami mamy w nadmiarze.

3.Zadania matematyczne- POLICZANKI, S.33.