DOMOWA ZERÓWKA 25 MAJA

Temat tygodniowy: Na święto Mamy i Taty

Temat dnia: Moja mama i mój tata.

  1. Rodzice – rozmowa dydaktyczna ilustrowana prezentacją.
  2. „Do kogo jestem podobny?”.

Dzieci przeglądają się w lusterkach i próbują odpowiedzieć na pytanie: Do kogo jestem podobny? Jakie cechy o tym świadczą? Dzieci porównują swoje odbicie w lustrze ze zdjęciami rodziców.

„Moja rodzina” – rozmowa na temat rodziny.

pytania, np.:

– Co to jest rodzina? lub Kto należy do twojej rodziny?

 – Z ilu osób składa się wasza rodzina?

– Co łączy łudzi należących do jednej rodziny?

– Dlaczego każdemu człowiekowi potrzebna jest rodzina?

– Jaka jest rola mamy, a jaka taty w rodzinie?

– Co wy, jako dzieci, możecie zrobić na rzecz waszej rodziny i rodziców?

  1. Wyznaczanie sumy. Karty Pracy s. 50 , Policzanki s.49, s. 50 zad.1, s.51.
  2. Zabawy rytmiczne– dźwięki wysokie i niskie .https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
  3. „Moja rodzina” – praca plastyczna.

Pomalowanie dłoni żółtą lub kremową farbą, odbicie jej na kartce. Dzieci liczą, z ilu członków składają się ich rodziny. Maczają dłoń w farbie i odbijają ją na kartce. Odbite dłonie pozostawiają do wyschnięcia. Dzieci rysują na największym palcu oczy, nos, uśmiech taty, na palcu wskazującym – mamy, na mniejszych palcach siebie i rodzeństwo, uzależniając wybór palców, jeśli rodzeństwo jest starsze – rysują na większym palcu, młodsze na mniejszym. Pozostałe palce zostają tylko pomalowane.

MIŁEGO DNIA