DOMOWA ZERÓWKA 21 MAJA

Temat dnia: Różne zawody.

1.Prezentacja wiersza Juliana Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”, wprowadzającego w tematykę dnia. https://www.youtube.com/watch?v=SM_wKJ0roQQ

– Rozmowa o zawodach na podstawie wysłuchanego wiersza. Przykładowe pytania:

– Na czym polega praca murarza, a na czym – praca krawca?

– Dlaczego murarz potrzebuje pracy krawca, krawiec – murarza, a piekarz – szewca?

– Dla czyjego dobra pracują wszyscy ludzie?

2.Rozmowa na temat pracy ludzi wykonujących różne zawody.

Rozmowa o rodzaju czynności wykonywanych przez: strażaków, budowniczych, policjantów, pielęgniarki. (Książka . s. 128129).

3.Dobieranie etykiet z nazwami zawodów do odpowiedniego obrazka. (Karty Pracy s. 48)

4.Poznajemy miejsca pracy i różne zawody

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc

 5.Matematyka- utrwalanie znaków >, <, =. Książka POLICZANKI s. 36,37,39.

6.Praca plastyczna- narysuj dowolnie wybrany zawód.

 7.Zabawa na powietrzu- ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej- Odbijamy piłkę

Dzieci, chodząc  uderzają piłką o podłoże prawą ręką , wypowiadając jednocześnie rymowankę „ Siała baba mak, nie wiedziała jak . Powtórka- ręka lewa.

 Miłego dnia