DOMOWA ZERÓWKA 21 KWIETNIA

Temat dnia: Droga do zdrowia

1.Słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego „Na zdrowie”.

Na zdrowie

Gdy zapada ktoś na zdrowiu,

Lekarz czeka w pogotowiu.

Każdy się od niego dowie,

Jak żyć, żeby tryskać zdrowiem

I od stóp po czubek głowy

Być bez przerwy jak rydz zdrowym.

 Rydz być może nam to powie,

że wybiera końskie zdrowie.

Koń pomyśli sobie chyba,

że chce zdrowy być jak ryba.

Na to ryba, nim ją złowię,

Może mieć żelazne zdrowie…

Dość już tu o zdrowiu mowy,

Ale żebym tak był zdrowy,

Warto zdrowie wciąż mieć w głowie,

Bo to może wyjść na zdrowie.

 Rozmowa na podstawie tekstu: Co oznaczają wyrażenia użyte w wierszu?

na zdrowie – życzenia zdrowia

zapaść na zdrowiu – zachorować

czekać w pogotowiu – tu: przygotowany do udzielenia pomocy

tryskać zdrowiem – wyglądać na zdrowego i bardzo zadowolonego z życia

zdrów jak rydz, końskie zdrowie, zdrowy jak ryba, żelazne zdrowie – zdrowy: osoba, która nie choruje

może wyjść na zdrowie – może wpłynąć korzystnie na stan zdrowia.

2.Układamy poradnik zdrowia – rozmowa kierowana.

Dzieci wymyślają porady, których stosowanie pomoże w zachowaniu zdrowia – burza mózgów. Rodzic  spisuje wszystkie propozycje, odczytuje je i prosi dzieci o pogrupowanie ich zgodnie   z zaproponowanym schematem:

– Zdrowe odżywianie.

– ruch na świeżym powietrzu.

– Higiena.

–  Sen i odpoczynek.

– Dobry humor.

3.Mamy dobry humorwprowadzenie litery „h”, „H”.

1. Czynności przygotowawcze:

 Nawiązanie do tematu zajęć: O czym dziś rozmawialiśmy?

Dokończcie zdania: Dbanie o czystość ciała toJestem uśmiechnięty i mam dobryKąpiel w zimnej

wodzie to…

2.Wprowadzenie litery „h”, „H”.

– analiza wyrazów podstawowych „Hela”, „humor”:

– podział na sylaby, głoski,

wskazywanie przykładów innych słów, rozpoczynających się od głoski „h”: haczyk, Helena, harcerz,

haft, hak, hejnał, Halina, hala, hałas, huk, hamak, hejnał. https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8

4. Piosenka Pan Hilary https://www.youtube.com/watch?v=2ykJ9rd3dtY

5. Gimnastyka – ćwiczenia z nietypowymi przyborami (np. pudełko od zapałek)

 „Zrzuć i wyprostuj się” – dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, kładą na głowie pudełko   i skłonem głowy zrzucają je na podłogę, dotykając czołem, a następnie prostują się.

 „Przesuwaj pudełko” – dzieci w rozkroku robią skłon w przód i przesuwają pudełko po podłodze z jednej ręki do drugiej. Po kilku ruchach prostują się.

 „Otwórz, zamknij pudełko” – dzieci leżą na podłodze przodem, twarzami do środka koła. Otwierają przed sobą pudełeczka, przenoszą je w tył i starają się je zamknąć

Pozdrawiam serdecznie Ewa Sadowska.