DOMOWA ZERÓWKA 15 KWIETNIA

Przepraszam, że tak późno ale były problemy techniczne.

15 kwietnia- środa

Temat dnia: Sekrety świata zwierząt.

1. „Sekrety świata zwierząt” – zapoznanie dzieci z ciekawostkami o życiu zwierząt.

 „Jakie to zwierzę” – zabawa ruchowa.

 Naśladowanie poruszanie się wybranego przez siebie, dziko żyjącego zwierzęcia. Rodzic lub rodzeństwo odgadują, jakie to zwierzę i na odwrót.

2. „Mieć charakter jak zwierzę” – zabawa dydaktyczna.

Zadaniem dzieci jest dokończyć porównania prezentowane przez rodzica dobierając odpowiednią nazwę zwierzęcia, np.:

Grożny jak… (lew)             Dumny jak… (paw)

Uparty jak… (osioł)            Mądry jak… (sowa)

Łagodny jak… (baranek)    Głodny jak… (wilk)

W wodzie czuję się jak… (ryba)     Pracowity jak… (mrówka)

Powolny jak… (żółw     ) Przebiegły jak… (lis)

łazi po płotach jak… (kot)

3. Poznawanie dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata.

Dzieci oglądają ilustracje i fotografie zwierząt pochodzących z różnych rejonów świata, w posiadanej książce.

Prezentacja ilustracji przedstawiających zwierzęta z różnych rejonów świata.- rozmowa na temat życia poznanych zwierząt. Rodzic zwraca uwagę dzieci na charakterystyczne cechy (wygląd, zachowanie itp.) wybranych zwierząt.

4. „Zwierzęta idą do wodopoju” – konstruowanie gry planszowej.

Potrzebne- duża kartka, kredki, dwie kostki do gry, pionek dla każdego gracza dwie kostki do gry oraz pionek dla każdego dziecka.

 Dzieci rysują planszę – drogę zwierząt do wodopoju. Każdy gracz ustawia swój pionek na starcie. Dzieci ustalają, jaka będzie kolejność graczy, wykorzystując wybraną wyliczankę. Gracze rzucają jednocześnie dwiema kostkami. Odejmują mniejszą liczbę wyrzuconych oczek od większej i w ten sposób ustalają, o ile pól należy przesunąć pionek na planszy. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety – wodopoju.

5. Zabawa ruchowa przy piosence Idziemy do zoo

PRZYPOMNIJ SOBIE PIOSENKĘ- LISEK ŁAKOMCZUSZEK-   https://youtu.be/FHp5vawz9Rk

Pozdrawiam Ewa Sadowska