Domowa zerówka 14 maja

Temat dnia: Nad stawem.

1.„Co słychać nad stawem? – zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami zamieszkującymi staw.

https://www.youtube.com/watch?v=3dls5H-smSw

2.Słuchanie opowiadania Heleny Bechlerowej. https://www.youtube.com/watch?v=nZoabjWUSPE

Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania (interpretacja morału opowiadania – barwy ochronne

zwierząt).

Pytania:

Jacy goście zostali zaproszeni na bal żabek?

Jak przebiegał bal?

Dlaczego żabki wyrzuciły czerwone płaszczyki i czerwone czapki?

  1. Zabawa skoczna przy piosence My jesteśmy żabki.

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s

  1. Czytanie wyrazów pod obrazkami, pisanie po śladzie. (Karty Pracy 4 s. 41 z. 1)

5.Cykl rozwojowy żaby

https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU

6.Rozwiązywanie zadań tekstowych i odczytywanie zapisanych działań. (K.P. 4 s. 42 z. 1)

  1. Praca plastyczna – lilie wodne według własnego pomysłu.

 

Miłej zabawy i nauki