POWRÓT ZERÓWKOWICZÓW DO SZKOŁY

Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci z oddziału przedszkolnego

Od 19 kwietnia 2021 r. dzieci wracają do stacjonarnego oddziału przedszkolnego  zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Przypominamy, iż w szkole obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa i obostrzenia reżimu sanitarnego. (Procedury  zapewnienia bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym  w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im. prof. M. Suskiego  we Wrocławiu

w związku z wystąpieniem COVID-19 www.sp85.wroc.pl ).

Każdy Rodzic/ Opiekun prawny   przyprowadzając dziecko po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego, począwszy od 19.04.2021  wypełnia oświadczenie  o stanie zdrowia . 

Druk oświadczenia jest do pobrania na portierni szkoły lub stronie internetowej szkoły .

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

 

Administratorem jest Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego, ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją elektroniczną, dostępne są na http://sp85.wroc.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna.