Rekrutacja 2018 / 2019

Szanowni Rodzice!

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
DO JEDYNEJ SPORTOWEJ SZERMIERCZEJ SZKOŁY NA DOLNYM ŚLĄSKU.
NASZE ATUTY TO:


– MAŁO LICZNE ODDZIAŁY KLASOWE,
– DOSKONALE PRZYGOTOWANA KADRA,
– PEŁNE PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA W SPORT KWALIFIKOWANY (szermierka),
– REALIZACJA WIELU PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH,
– 2 OBOWIĄZKOWE JĘZYKI OBCE (angielski, niemiecki),
– PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCY SZKOLNY KLUB SPORTOWY (gry zespołowe, tenis stołowy, tańce),
– SMACZNE OBIADY ZE SZKOLNEJ KUCHNI,

– ORGANIZACJA RAJDÓW, WYCIECZEK ORAZ PÓŁKOLONII LETNICH I ZIMOWYCH,
– ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA 6:30 – 17:00,
– OPIEKA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO,
– KAMERALNA I PRZYJAZNA ATMOSFERA SZKOŁY.

 

W imieniu Dyrekcji Szermierczej SP nr 85 chcielibyśmy Państwu przybliżyć etapy postępowania rekrutacyjnego w nowym roku szkolnym 2018/2019, które  trwa w okresie

 

SZKOŁY – 21.05.2018 – 25.05.2018
godz 8:00 – 15:00

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – 23.05.2018 – 29.05.2018
godz 8:00 – 15:00

Podobnie jak w ubiegłych latach będzie ono prowadzone w systemie informatycznym

WROCŁAWSKA EDUKACJA-REKRUTACJA.

Jednak z myślą o rodzicach nie korzystających z komputera i Internetu  dajemy możliwość pobrania wniosków w naszej szkole i wypełnienia go ręcznie. Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji.
W przypadku wątpliwości dotyczących rekrutacji uczniów do klasy pierwszej oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018 prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel: 71 798 68 71 codziennie w godzinach 8:00-16:00. Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego naszą szkołę

FILM PROMUJĄCY SP85 .

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Klasa pierwsza
w rekrutacji biorą udział dzieci:

  • 7 letnie urodzone w 2011r. – podlegające obowiązkowi szkolnemu,
  • 6 letnie urodzone w roku 2012r. – na wniosek rodziców, jeśli dziecko:
    – korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 21017/2018,

albo

– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię poradnię psychologiczno pedagogiczną , albo niepubliczną poradnię psychologiczno pedagogiczną zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje dla pracowników publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych.

CZAS REKRUTACJI
21.05.2018 – 25.05.2018
godz 8:00 – 15:00

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

 

stępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć w szkole I-go wyboru zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z wymaganymi załącznikami

21.05.2018 r.

25.05.2018 r.

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

05.06.2018 r.

od godz. 9:00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

05.06.2018 r.

06.06.2018 r.

od godz. 9:00   do godz. 15:00

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji  w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

11.06.2018 r.                             od godz. 12:00

Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

Niezwłocznie

 Postępowanie uzupełniające do szkół, które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, wraz z wymaganymi załącznikami

12.06.2018 r.

13.06.2018 r.

Od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

18.06.2018 r.

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

18.06.2018 r.

19.06.2018 r.

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

20.06.2018 r.

Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy

31.08.2018 r.

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP85
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W rekrutacji biorą udział:

  • dzieci 6 letnie urodzone 2012r. – podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
  • dzieci 5 letnie urodzone 2013r.

CZAS REKRUTACJI
23.05.2018 – 29.05.2018
godz 8:00 – 15:00

 HARMONOGRAM
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć  wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

23.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

29.05.2018

od godz. 8:00

do godz:15.00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

20.06.2018

od godz. 10:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną  rezygnację z miejsca

20.06.2018

  od godz. 10:00

do godz. 15:00

21.06.2018

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

26.06.2018

od godz. 12:00

 

Uwaga

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Szczegóły dotyczące wypełnienia wniosku rekrutacyjnego będą dostępne w terminie późniejszym (początek maja 2018 r.)


REGULAMIN REKRUTACJI DO SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ KLASY IV

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SZERMIERCZEJ