Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 w od 25.05. do 7.06.2020

Biblioteka jest dostępna

od poniedziałku do środy w godz.9.30 – 12.00 

  • w tygodniu 25-29.05.2020 z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie kl.1-3 przebywający w szkole  w ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych oraz uczniowie kl.8  uczestniczący   w konsultacjach.
  • od 1.06.2020 z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie kl. 1-3 przebywający w szkole w ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych oraz uczniowie kl.4-8 w ramach konsultacji.

 UWAGA

W bibliotece może przebywać jednocześnie 3 uczniów, z zachowaniem bezpiecznej odległości – minimum 2 metrów.  Przed wejściem do biblioteki oraz po jej opuszczeniu uczniowie zobowiązani są przestrzegania  obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny  na terenie szkoły.

Wolny dostęp do regałów zostaje częściowo ograniczony.

 

 

ZWROT KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO:

Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły tylko, aby oddać książki, wkładają do nich karteczkę z imieniem, nazwiskiem, klasą i umieszczają je w pudle na stoliku na parterze szkoły. Proszę pamiętać o zachowaniu wszystkich reguł reżimu sanitarnego podczas wchodzenia, pobytu i wyjścia ze szkoły

Książki zwrócone przez uczniów poddawane są 72-godzinnej kwarantannie.

OBOWIĄZEK zwrotu książek do biblioteki mają tylko uczniowie klas 8 oraz uczniowie opuszczający naszą szkołę. Pozostali uczniowie, którzy z rożnych przyczyn nie mogą zwrócić książek, mają przedłużony  terminu ich zwrotu  do 10.09.2020.

O procedurach zwrotu PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH poinformujemy w osobnym ogłoszeniu.