ZARZĄDZENIE nr  17/2020/20

 

ZARZĄDZENIE nr 17 

 

DYREKTOR SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 IM. PROF. M. SUSKIEGO

z dnia 11 maja   2021 r.

W SPRAWIE  ZMIANY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W OKRESIE OD DNIA 4 MAJA DO 30 MAJA 2021r.

 

Na podstawie § 4 ust.6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 824), zarządza się, co następuje:

 • 1

Ustala się  harmonogram zajęć szkolnych w dniach od dnia 4 maja 2021r. do 30 maja 2021r.:

Nauka stacjonarna w szkole od 4.05- 28.05
4-28 maja 2021

 

Oddział przedszkolny 25, 26,27 .05.2021 oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem.
4-24 maja 2021

28 maja 2021

Klasy I- III kl. 1a sala 21

kl. 1b sala 23

kl. 2a sala 21

kl. 2b sala 22

kl. 3a sala 17

kl. 3b sala 24

25,26,27 maja 2021 są  dniami wolnym od zajęć lekcyjnych – egzamin ósmoklasisty
6-14  maja 2021 Klasy 8a, 8b

 

Konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych kl.8a czwartek 13.30- 15.30

kl. 8b poniedziałek 13.30- 15.30

 

Harmonogram nauczania hybrydowego kl. IV- VIII – terminy oraz wykaz klas, które będą uczyć się w szkole
17.05.2021

(poniedziałek)

Klasa Sala Nauka zdalna

w domu

6a 29 8a
6b 31 8b
6c 14 5a
7a 32 4b
7b 8 4a
7c 28
18.05.2021

( wtorek)

Klasa Sala Nauka zdalna w domu
6a 29 8a
6b 31 8b
6c 14 5a
7a 32 4b
7b 8 4a
7c 28
19.05.2021

( środa)

Klasa Sala Nauka zdalna w domu
6a 29 8a
6b 31 8b
6c 14 5a
7a 32 4b
7b 8 4a
7c 28
20.05. 2021

( czwartek)

Klasa Sala Nauka zdalna w domu
8a 27 6a
8b 35 6b
5a 30 6c
4b 2 7a
4a 4 7b
7c
21.05.2021

( piątek)

Klasa Sala Nauka zdalna w domu
8a 27 6a
8b 35 6b
5a 30 6c
4b 2 7a
4a 4 7b
7c
24.05.2021

( poniedziałek)

Klasa Sala Nauka zdalna w domu
8a 27 6a
8b 35 6b
5a 30 6c
4b 2 7a
4a 4 7b
7c
25.05.2021

( wtorek)

Egzamin ósmoklasisty języka polskiego – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I- VII
26.05.2021

( środa)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I- VII
27.05.2021

( czwartek)

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I- VII
28.05.2021

( piątek)

Klasa Sala Nauka zdalna w domu
8a 27 6a
8b 35 6b
5a 30 6c
4b 3 7a
4a 4 7b
7c

 

 

 • 2

Od 4 maja 2021 r. czynna jest stołówka szkolna dla wychowanków oddziału przedszkolnego, klas I- III.

Od 17 maja 2021 do 28 maja 2021  r. czynna jest stołówka dla uczniów klas IV- VIII, którzy w październiku 2020 r. korzystali z obiadów i mieli tzw. nadpłatę za niewykorzystane obiady. Wysokość opłat za czerwiec 2021r. zostaną przekazane następnym komunikatem ( librus, ogłoszenie na stronie internetowej szkoły www.sp85.wroc.pl ).

 

 • 3

1.Od dnia 17 maja 2021r. przywraca się funkcjonowanie porannej świetlicy klas I- III dla uczniów zapisanych we wrześniu 2020 r. Świetlica poranna klas I- III funkcjonuje od godziny 6.30 do 8.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W dniach 25,26,27 maja 2021 r. w związku z egzaminami ósmoklasisty szkoła pełni funkcję opiekuńczą dla uczniów klas I- VII, których rodzice zgłoszą taka potrzebę wychowawcom klas do dnia 17 maja 2021 r. poprzez dziennik librus.

Wychowawcy klas  przekażą informację zbiorczą przewodniczącej Zespołu Świetlic Szkolnych.

 

 

 1. Od dnia 17 maja 2021 r. szkoła uruchamia świetlicę poranną dla uczniów klas IV- VIII, którzy przychodzą do szkoły w godzinach 7.00- 7.45. Świetlica sala nr 8 .

Uwaga – uczniowie nie korzystający ze świetlicy porannej klas IV- VIII przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godz. 7.45 .

Uczniowie klas IV- VIII mają zajęcia w przydzielonych klasach:

 1. 4a – sala 4
 2. 4b – sala 3
 3. 5a – sala 30
 4. 6a – sala 29
 5. 6b – sala 31
 6. 6c – sala 14
 7. 7a- sala 32
 8. 7b – sala 8
 9. 7c – sala 28
 10. 8a – sala 27
 11. 8b – sala 35

 

 • 4

 

W szkole obowiązują „Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im. Prof. M. Suskiego we Wrocławiu na podstawie Wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki , Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego” . Treść dokumentu zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły www.sp85.wroc.pl.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Ewa Filipczak 

Dyrektor Szkoły