ZAJĘCIA SPORTOWE W SZKOLE – UWAGA UCZNIOWIE KLAS SPORTOWYCH!!!

Począwszy od 7 grudnia 2020 r. zajęcia szermierki w klasach sportowych będą prowadzone w szkole zgodnie z harmonogramem:
Klasa 4a – poniedziałek godz. 14.30- 16.30 ( p. J. Pisarczyk )
Klasa 6a – środa godz. 14.30- 16.30 ( P. J. Pisarczyk, p. P. Szumielewicz )
Klasa 7a – środa godz. 12.30- 14.30 (p. J. Pisarczyk. P.P. Szumielewicz); ( w klasie 7a w środę: 7l. j. niemiecki – p. J. Dawidzińska i 8l. religia- p. L. Stelmach- Szauer prowadzone są poprzez Dziennik Librus)
Klasa 8a – poniedziałek ( p. J. Pisarczyk, p. P. Szumielewicz ) godz. 14.30- 16.30.

Pozostałe zajęcia szermiercze trenerzy prowadzą z wykorzystaniem dziennika Librus i Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej Teams .

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas sportowych

 

ZGODA NA ZAJĘCIA SPORTOWE