Uwaga Rodzice, Opiekunowie uczniów klas I- III i oddziału przedszkolnego

Od 18 stycznia 2021 roku w myśl zapowiedzi Ministra Edukacji i Nauki do szkoły wracają uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej, czyli klas I, II i III. Jednocześnie w nowym roku 2021kontynuują swoje zajęcia  dzieci z oddziału przedszkolnego.

Uczniowie klas IV- VIII pozostają w systemie nauczania zdalnego.

W związku z zagrożeniem  rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i jego mutacji w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa dzieci jak  i pracowników szkoły informujemy:

-do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych lub przeziębieniowych;

– jeśli zauważycie Państwo jakiekolwiek niepokojące objawy zdrowotne, zatrzymajcie dziecko w domu, przekażcie informację szkole ( wychowawcy, pedagogowi, do sekretariatu);

-w szkole obowiązuje stosowanie przez uczniów osłony ust i nosa ( przyłbice, maseczki)   w przestrzeni wspólnej ( korytarze, toalety);

– prosimy o wyposażenie dzieci w maseczki, przyłbice (w tym zapasowe, tak aby cały dzień nie korzystały z jednej ).

Prosimy przestrzegajcie Państwo w Waszych domach i rodzinach zasad ograniczania kontaktów zewnętrznych. Od konsekwentnego przestrzegania zależy często zdrowie i życie nas wszystkich.

Prosimy o zapoznanie się z tekstem Zarządzenia Dyrektora Szkoły oraz Załącznika   nr 1 do Procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im. prof. M. Suskiego we Wrocławiu  ( zakładka Procedury COVID-19)

 

Ewa Filipczak

Dyrektor Szkoły

załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa w SP 85 w czasie COVID -19