UWAGA RODZICE DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19

 

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
  2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie i uczniowie przestrzegają zasad zasłaniania nosa i ust. (maseczki).
  3. Przyprowadzając i odbierając dziecko w szkolnym przedsionku może przebywać tylko jeden opiekun z dzieckiem.
  4. Należy pamiętać, aby dziecko wchodząc do szkoły zdezynfekowało ręce.
  5. Przebywające w szkole dzieci są objęte ochroną zgodną z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi (regularne wietrzenie sal, dezynfekcja, dystans, częste mycie rąk).
  6. Prosimy zwrócić uwagę na to, żeby dzieci nie przynosiły zbędnych przedmiotów do szkoły (np. zabawek). W plecaku jest tylko drugie śniadanie w pojemniku na żywność oraz to co ewentualnie poprosi nauczyciel (klej, kredki…).
  7. W celu szybkiego kontaktu szkoły z rodzicem należy zgłosić każdą ewentualną zmianę numeru kontaktowego i obowiązkowo odbierać połączenia ze szkoły lub niezwłocznie oddzwonić.

 

Zapewniamy Państwa, że wszyscy pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań aby zapewnić NAM bezpieczeństwo w tym trudnym czasie.
Jesteśmy pewni, że Państwu również na tym zależy i przestrzegacie wszelkich obostrzeń w związku z wystąpieniem COVID-19.
Szczegółowe zasady funkcjonowania oddziału przedszkolnego w SP85 w czasie Pandemii COVID-19 zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: www.sp85.wroc.pl.

 

Nauczyciele oddziału przedszkolnego

Styczeń 2021