SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023- PREZENTACJA 


Drodzy Uczniowie  klas ósmych

Jak wiecie egzamin ósmoklasisty odbywa się w terminach :

  • 23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – język polski,
  • 24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – matematyka,
  • 25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 –   język obcy nowożytny.

W tych dniach przychodzicie do szkoły w strojach galowych, przynosicie ze sobą 2 długopisy ( lub pióra ) z czarnym  tuszem  oraz linijkę  ( na matematykę), wodę mineralną .

Wchodzicie do szkoły  w godzinach od 8.20 do 8.30

Po wejściu do szkoły składacie podpis na liście obecności na portierni szkoły i  udajcie się do swoich szafek.

Zostawiacie w nich okrycia wierzchnie. Macie absolutny zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych telefonów komórkowych lub jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych .  Następnie przechodzicie pod  wyznaczoną salę i oczekujecie na wejście.

W godzinach:

8.40 wchodzicie do sal zgodnie z listami, losujecie nr stolików.

8.45 otwarte zostają  pakiety egzaminacyjne w sali 31 w obecności przewodniczących zespołów i przedstawicieli uczniów.

8.50-  czas na  czynności organizacyjne, krótkie przypomnienie  najważniejszych procedur  organizacji egzaminu

Godz. 9.00 Otrzymacie arkusze egzaminacyjne , zakodujecie je ( tylko uczniowie mający taki obowiązek ) i rozpoczniecie pracę zgodnie z przeznaczonym czasem:

język polski -120 minut ( czas standardowy) ; 180 minut ( czas wydłużony) ; uczniowie obywatele Ukrainy  210 minut

matematyka -100 minut ( czas standardowy) ; 150 minut  ( czas wydłużony)

język obcy – 90 minut ( czas standardowy);  135 minut ( czas wydłużony) Wychowawcy klas   na najbliższych godzinach wychowawczych przypomną Wam najważniejsze informacje dotyczące organizacji egzaminu.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty  na platformie  ZIU SIOEO –  3  lipca 2023  r.

Termin przekazania  szkołom wyników zaświadczeń i informacji  do 6 lipca 2023 r.

 Termin wydania zdającym zaświadczeń  w szkole -6 lipca 2023 r.

Termin dodatkowy egzaminów ósmoklasisty :

•język polski     12 czerwca 2023 (poniedziałek)

•matematyka   13 czerwca  2023 (wtorek)

•język obcy nowożytny   14 czerwca  2023(środa)