KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

KOMUNIKAT DYREKTORA SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 IM. PROF. M. SUSKIEGO
z dnia 3 lutego      2021 r.
w sprawie organizacji konsultacji dla klas  VIII
w zdalnym nauczaniu 

Drodzy Uczniowie klas VIII i  Szanowni Rodzice

Rozpoczynamy  w szkole stacjonarną organizację konsultacji dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych, czyli : języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

 

1.Konsultacje będą odbywać się według ustalonego  harmonogramu i w ściśle przydzielonych grupach.

2.Wychowawcy klas VIII a i VIII b przekażą przez dziennik Librus listę podziału klas na grupy.

3.Harmonogram konsultacji ustalony zostaje następująco:

Czwartek – klasa VIII a

3 grupy (A,B,C) przydział zgodnie z informacją od wychowawcy.

Konsultacje klasy VIII a w czwartki zaczynają się od godziny 13:30 i trwają do 15:30.

 

UWAGA – dwie ostatnie lekcje w czwartki (tj. język niemiecki i wychowanie fizyczne) przesyłane będą przez dziennik Librus tak, aby uczniowie uczestniczyli w konsultacjach.

 1. Konsultacje prowadzą:
 2. Pani Anna Bieniek – język polski, sala 27 -grupa A – klasa VIII a;
 3. Pani Joanna Janicka- Wajszczuk – matematyka, sala 31 – grupa B – klasa VIII a;
 4. Pani Katarzyna Kowal – język angielski, sala 35 – grupa C – VIII a.

2       Każda grupa odbywa trzy zajęcia po 40 minut (język polski, matematyka, język angielski)

 

Poniedziałek – klasa VIII b

3 grupy (A,B,C) przydział zgodnie z informacją od wychowawcy.

 1. Konsultacje dla klasy VIII b w poniedziałki zaczynają się od godziny 13:30 i trwają do 15:30.

UWAGA – ostatnia lekcja w poniedziałek klasy VIII b (tj. historia) przesyłana będzie przez dziennik Librus tak aby uczniowie uczestniczyli w konsultacjach.

 1. Konsultacje w klasie VIII b prowadzą:
 2. Pani Urszula Winniczek – język polski, sala 35 grupa A – klasa VIII b;
 3. Pani Katarzyna Mirz – matematyka, sala 30 – grupa B – klasa VIII b;
 4. Pani Maria Piotrowicz – język angielski, sala 27 – grupa C – klasa VIII b.

3.Każda grupa odbywa trzy zajęcia po 40 minut (język polski, matematyka, język angielski).

 

4.Uczniowie klasy VIII a (czwartek) i VIII b (poniedziałek) na teren szkoły będą wpuszczani o godzinie 13:20 – grupa C – wejście główne, grupa A i B – wejście od strony boiska.

5.Na konsultację zgłaszają się tylko uczniowie zdrowi bez jakichkolwiek objawów chorobowych (np. infekcje, choroby zakaźne, itp.) oraz uczniowie, u których w domach nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.

 1. Uczniowie nie oczekują na konsultacje w budynku.
 2. Uczniowie przed konsultacjami ,w czasie pobytu w szkole, nie spotykają się z innymi grupami, zostają w przydzielonych klasach i zachowują dystans społeczny do pracowników i innych uczestników konsultacji (minimum 2 metry).
 3. Przy wejściu do budynku –obowiązek dezynfekcji rąk i zabezpieczenie twarzy maseczką.
 4. Zabrania się poruszania w przestrzeniach wspólnych bez maseczek , oraz wchodzenia na piętra gdzie przebywają uczniowie klas I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego.
 5. Uczniowie przynoszą książki, zeszyty przedmiotowe (w tym repetytoria) oraz buty zmienne. Okrycia wierzchnie zostawiają w swoich szafkach.

11.Wietrzenie i dezynfekcja sal odbywa się przed zajęciami oraz po ich zakończeniu, a także w przerwach pod nieobecność uczniów.

 1. Zobowiązuję Nauczycieli do szybkiego kontaktu z rodzicami ucznia, którego stan wskazuje na objawy chorobowe (w celu odebrania ucznia).
 2. W przypadku choroby ucznia stwierdzonej przez rodzica po pobycie dziecka na konsultacjach, rodzic bezzwłocznie informuje o tym szkołę.
 3. Rodzic po przebytej chorobie dziecka dostarcza zaświadczenie lekarskie, że uczeń jest zdrowy.
 4. Nauczyciele i Wychowawcy wszystkich klas ( w tym uczących się stacjonarnie ) zobowiązani są do przypomnienia obowiązujących w SP 85 Procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID19. Szczególną uwagę należy zwrócić na higienę maseczek ,odzieży a także na zachowanie dystansu społecznego w czasie wolnym od nauki.

 

Dyrektor Szkoły