REKRUTACJA 2016/2017

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie:
Wasze  dzieci urodzone  w roku   2009, 2010 lub 2011 w roku szkolnym 2016/2017   rozpoczną  realizację obowiązku  szkolnego w klasie pierwszej lub  rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego.
29.12.2015 wprowadzono zmiany do ustawy o systemie oświaty. Poniżej zamieszczamy prezentację najważniejszych dla Rodziców i Opiekunów prawnych zmian dotyczących realizacji obowiązku szkolnego  w klasie pierwszej i rocznego wychowania przedszkolnego.
Rodzicu Pierwszoklasisty, który w roku 2015/2016 chodzi do klasy I
Możecie Państwo zwrócić  się z wnioskiem do Dyrekcji Szkoły o kontynuację nauki Waszego dziecka w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017. Termin zgłoszeń do 31.03.2016 w sekretariacie Szkoły.

Rodzicu Drugoklasisty , który w roku 2015/2016 chodzi do klasy II
Możecie Państwo zwrócić  się z wnioskiem do Dyrekcji Szkoły o kontynuację nauki Waszego dziecka w klasie drugiej w roku szkolnym 2016/2017. Termin zgłoszeń do 31.03.2016 w sekretariacie Szkoły.

PONIŻEJ W ODNOŚNIKACH:
„Zasady rekrutacji do klas pierwszych  w publicznych szkołach prowadzonych przez miasto” „Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto”
znajdziecie Państwo aktualne informacje zamieszczane przez Urząd Miejski dotyczące  zapisu dzieci do placówek oświatowych Wrocławia wraz z harmonogramem  postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku wątpliwości dotyczących rekrutacji  uczniów do klasy pierwszej oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017 prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 71 798 68 71  codziennie w godz. 8.00- 16.00.

Serdecznie zapraszamy  Państwa do obejrzenia filmu o Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im. prof. M. Suskiego oraz odwiedzenia naszej placówki. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Zapraszamy do rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017 .
Ustawa z dnia 29.12.2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty Dz. U. z dnia 8 stycznia 2016 poz. 35

ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY_2016_

ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZASADY NABORU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

FILM PREZENTACJA SZKOŁY