Rada Rodziców – konto: 50 1090 2398 0000 0001 1426 6331

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy wpłacać na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 85

50 1090 2398 0000 0001 1426 6331 (podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę