Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Z satysfakcją informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – edycja 2024 r. Przyznana kwota 15 000 zł (w tym wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa wyniesie 12 000 zł, a wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego – 3 000 zł) zostanie przeznaczona m.in. na zakup lektur, książek będących nowościami wydawniczymi dla uczniów młodszych i starszych, kupno elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.