MATEMATYCZNE EKSPERYMENTY – PROJEKT UNIJNY

W Szermierczej sportowej szkole podstawowej nr85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu realizowany jest projekt “Matematyczne eksperymenty a poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem:

O PROJEKCIE

PLAKAT

INFORMACJA DLA RODZICÓW