KOMUNIKAT DYREKRORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z podjętymi w dniu dzisiejszym tj.23.10.2020 r. decyzjami Premiera Rządu i Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Dyrektor szkoły informuje,

iż w terminie od  26 października  – 8 listopada  2020 r zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas  IV-VIII.

W w/w terminie  uczniowie będą uczyli się w trybie  zdalnym.

Oddział przedszkolny , klasy I-III oraz świetlica szkolna  funkcjonują bez zmian tzn. mają zajęcia stacjonarne na terenie szkoły.

W celu zapewnienia sprawnego procesu kształcenia  w czasie czasowego zawieszenia zajęć opracowane zostały dokumenty : Organizacja kształcenia na odległość w SP-85,  Zasady pracy na odległość w SP-85. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami Zostały one zamieszczone na dzienniku Librus   w ogłoszeniach oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauczanie zdalne”.

Przypominamy, iż uczniowie w godzinach od 8.00- do 16.00 nie mogą wychodzić sami z domu, ani spotykać się w grupach. Mogą to robić tylko pod opieką dorosłego.

Jest to czas nauki, prosimy więc traktować ten czas jako inną formę uczenia się .

Od poniedziałku zgodnie z planem zajęć Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami w pierwszej kolejności  poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Druga formą prowadzenia zajęć jest Wrocławska Platforma Edukacyjna  i  aplikacja Teams.

Dyrekcja szkoły