KOMUNIKAT DLA RODZICÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP85

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP-85 we Wrocławiu

Szanowni Rodzice i  Opiekunowie
Już od przeszło roku zmagamy się w kraju z ekstremalnie trudną sytuacją epidemiczną. Burzy ona codzienną działalność wielu dziedzin życia, a placówek edukacyjnych w sposób szczególny. Mamy świadomość, że to temat wyjątkowo problematyczny i dla nas, i dla Was, destabilizujący funkcjonowanie Waszych rodzin.
Od najbliższego poniedziałku, 29 marca, znów nas zaczną obowiązywać nowe wytyczne wprowadzone przez polski rząd. W związku z powyższym po raz kolejny jesteśmy zmuszeni wprowadzić korekty w naszym wspólnym życiu. To okoliczności mocno uciążliwe, jednak nie pozostaje nam nic innego, jak zastosować się do wytycznych i prosić Was o zrozumienie oraz współpracę.

 

Od poniedziałku będziemy pracować w następującym reżimie i według poniższych reguł:
1. Na wniosek rodziców dzieci:

  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub pracownikami przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta

zorganizowane są  zajęcia w  oddziale przedszkolnym w SP-85.
2. Jeżeli zgodnie z Rozporządzeniem MEN przysługuje Państwu opieka nad dzieckiem, prosimy o wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym wzorem i złożenie do sekretariatu szkoły  w  dniu przyjścia dziecka do szkoły.
3. Wystarczy, że jedno z rodziców pracuje w w/w miejscach pracy.
4. Pozostałym rodzicom w okresie od 29.03 do 11.04 przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Prezydenta Wrocławia jest do pobrania  na stronie internetowej szkoły.  www.sp85.wroc.pl  i na portierni szkoły.

 

WNIOSEK DLA RODZICA od 29.03.21

 

Z wyrazami szacunku
Ewa Filipczak

Dyrektor Szkoły