Komunikat dla rodziców i uczniów klas 1-3

Szanowni Rodzice Uczniów klas I- III.

Ministerstwo Edukacji  Narodowej wydało rozporządzenie   dotyczące  możliwości organizowania od 25 maja 2020 r w klasach I- III zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

 

Decyzja o uruchomieniu placówki  w tym zakresie obarczona jest olbrzymimi obawami, wynikającymi z odpowiedzialności zadbania o bezpieczeństwo, zdrowie i życie Uczniów i ich Rodzin, jak również Pracowników i ich Rodzin.

 

18 maja 2020 r wychowawcy klas I- III w naszej szkole,  kontaktowali się z Rodzicami i zebrali deklaracje  dotyczące  uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych od poniedziałku  -25 maja 2020 r.

 

Jak Państwo obserwujecie – pandemia w naszym kraju nie zwalnia, rośnie liczba zachorowań , a pracownicy szkoły nie zostali przebadani i  przetestowani na ryzyko zarażenia koronawirusem. Musimy zastosować  niezwykle restrykcyjne  przepisy zapewniające bezpieczeństwo ,gdyż   jak Państwo już wiecie nosicielami i osobami zakażonymi możemy być wszyscy – nasi Uczniowie, ich Rodzice jak i Pracownicy szkoły ( patrz: badania przeprowadzone wśród pracowników oświaty w Łodzi).

Obecne rozporządzenia MEN, Prezydenta Wrocławia  i zalecenia Państwowego Inspektora Sanitarnego wymagają rzetelnego opracowania  i reżimowego przestrzegania wewnętrznych procedur zarówno przez Pracowników szkoły, Uczniów jak i Rodziców.

Informuję Państwa, że zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  organizować mamy dla dzieci, których Rodzice nie mogą ze względów zawodowych, zapewnić im dalszej opieki w domu.   Jednocześnie zapewniamy, że domowa nauka zdalna jest   kontynuowana.

Minister Edukacji Narodowej przedłużył do 7 czerwca 2020 r. czas, w którym  Rodzice mogą zadecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do szkoły.

Prosimy o rozważne decyzje.

 

Rodzice , którzy zadeklarowali udział swoich dzieci w zajęciach, zobowiązani są do:

– zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania  procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 , a w szczególności :

1.Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka.

2.Procedury bezpieczeństwa w szkole.

  1. a) Organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
  2. b) Higiena i dezynfekcja.
  3. Procedury przebywania dzieci na świeżym powietrzu.
  4. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

koronawirusem lub zachorowań na COVID-19.

  1. Procedury szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami.

 oraz  złożenia stosownych oświadczeń :

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Niniejsze procedury i załączniki zamieszczone są na głównej  stronie Internetowej szkoły www.sp85.wroc.pl,  w zakładce PROCEDURY COVID-19

Wypełnione przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia należy złożyć do 22.05.2020 do godz. 15.00 w przedsionku szkoły w przygotowanym do tego celu pojemniku.